Kontakt
Úvod O nás Bezpecnostné technológie Mzdy a úctovníctvo Referencie
 

 Referencie

     
Referencie:
Bezpecnostné systémy
Mzdy a učtovníctvo
 

 Hotel Kolowrat
 Gorenie
 STS Markíza
 Alianz a.s.
 Česká poisťovňa Slovensko a.s.
 Dexia banka a.s.
 Ekonomická univerzita v Bratislave
 Eurotel Bratislava a.s.
 Ministerstvo vnútra SR
 OTP Banka Slovensko a.s.
 Povodie Dunaja
 Slovenská televízia
 Švajčiarsky konzulát v Bratislave
 Železnice SR

 


 
 
Uvádzame niektoré  spoločnosti, u  ktorých si  môžete overiť kvalitu  naších služieb