Kontakt
Úvod O nás Bezpecnostné technológie Mzdy a úctovníctvo Referencie
 

 Kamerové systémy

     

Základné smery podnikateľských aktivít spoločnosti od jej vzniku
Bezpečnostné systémy:

Poplachové systémy

Hotelové systémy
Elektrická požiarna signalizácia
Uzatvorené televízne okruhy CCTV
Systémy kontroly a riadenia prístupu
Systémy perimetrickej ochrany
Systémy na dialkové otváranie brán, závor a garážových dverí
Ekonomické agendy:
Podvojné úctovníctvo
Mzdy a personalistika
Kniha jázd
 

 Kamerové systémy CCTV: slúžia k elektronickej ochrane  objektov a k vytvoreniu obrazového záznamu stráženého  priestoru. Ako záznamové zariadenia slúžia digitalizačné karty  do PC, alebo špeciálne digitálne záznamníky s vysokou  kvalitou nahrávania a rýchlymi vyhľadávacími funkciami.  Záznam môže byť kontinuálny, alebo len v prípade narušenia,  čiernobiely, alebo farebný.