Kontakt
Úvod O nás Bezpecnostné technológie Mzdy a úctovníctvo Referencie
 

 Kniha jázd

     
Mzdy a účtovníctvo:
Jednoduché úctovníctvo
Podvojné úctovníctvo
Mzdy a personalistika
Kniha jázd
Orientačné ceny
 

Orientačné ceny za spracovanie podvojného účtovníctva
  
Mesačný paušál (do 100 účtovných položiek mesačne) 2.000,- Sk
Mesačný paušál (od 100 - 500 účtovných položiek mesačne) 5.000,- Sk
Mesačný paušál (nad 500 účtovných položiek mesačne) 5.000,- Sk + 30 Sk za položku nad 500
Účtovná závierka (vrátane daňového priznania a výkazov) 3.000,- Sk
Orientačné ceny za spracovanie miezd a personalistiky    
Cena sa odvíja od počtu zamestnancov mesačne na 1 zamestnanca 350 – 500 Sk
Ročné zúčtovanie daní je počítané samostatne na 1 zamestnanca    350 – 500 Sk 
 
* V cenách sú zohľadnené náklady na cesty
* Ceny sú uvedené orientačne, môžu byť upravené dohodou
* Ceny sú uvedené bez DPH