Kontakt
Úvod O nás Bezpecnostné technológie Mzdy a úctovníctvo Referencie
 

 Jednoduché účtovníctvo

     
Mzdy a účtovníctvo:
Jednoduché úctovníctvo
Podvojné úctovníctvo
Mzdy a personalistika
Kniha jázd
Orientačné ceny
 

 Spracovávané podľa platného zákona o účtovníctve a podľa  vykonávacích opatrení MFSR

  • Peňažný denník – so zápisom všetkých účtovných dokladov
  • Výkaz o príjmoch a výdavkoch
  • Výkaz o majetku a záväzkoch
  • Účtovná závierka účtovného roka

 Príprava podkladov pre daňové priznanie – a jeho  vypracovanie