Kontakt
Úvod O nás Bezpecnostné technológie Mzdy a úctovníctvo Referencie
 

 Mzdy a personalistika

     

Základné smery podnikateľských aktivít spoločnosti od jej vzniku
Bezpečnostné systémy:

Poplachové systémy

Hotelové systémy
Elektrická požiarna signalizácia
Uzatvorené televízne okruhy CCTV
Systémy kontroly a riadenia prístupu
Systémy perimetrickej ochrany
Systémy na dialkové otváranie brán, závor a garážových dverí
Ekonomické agendy:
Podvojné úctovníctvo
Mzdy a personalistika
Kniha jázd
 

 Spracovanie podľa platného Zákonníka práce a zákonov  súvisiacich so spracovaním mzdovej a personálnej agendy

  • Výplatná listina
  • Rekapitulácie
  • Mzdové listy
  • Odvody  a výkazy pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu, daňový úrad, doplnkovú dôchodkovú poisťovňu
  • Ročné zúčtovanie daní
  • Všetky potvrdenia zo mzdovej agendy
  • Prihlasovanie,odhlasovanie a zmeny zamestnancov do jednotlivých poisťovní zdravotných a sociálnej
  • Sledovanie čerpania dovolenky a návštev u lekára
  • Dočasná pracovná neschopnosť platená zo mzdových prostriedkov zamestnávateľa a následné podklady pre vyplácanie dávok NP zo sociálnej poisťovne
  • Štatistické výkazy