Kontakt
Úvod O nás Bezpecnostné technológie Mzdy a úctovníctvo Referencie
 

 Podvojné účtovníctvo

     
Mzdy a účtovníctvo:
Jednoduché úctovníctvo
Podvojné úctovníctvo
Mzdy a personalistika
Kniha jázd
Orientačné ceny
 

 Spracovávané podľa platného zákona o účtovníctve a podľa  vykonávacích opatrení MFSR

  • Účtovný denník – so zápisom všetkých účtovných dokladov
  • Hlavná kniha, hlavná kniha analytiky
  • Pohľadávky a záväzky podľa dodávateľov a odberateľov
  • Pokladničná kniha
  • Obratová predvaha
  • Evidencia DPH – vrátane vystavenia daňového priznania k DPH
  • Evidencia dlhodobého investičného majetku
  • Súvaha a výsledovka za jednotlivé obdobia (aj mesačne)
  • Účtovná závierka účtovného roka

 Príprava podkladov pre daňové priznanie – a jeho  vypracovanie